.همیشه نوشتن اولین پست هم آسونه ، هم سخت

آسون

.از این جهت که تا حالا هیچ چیزی گفته نشده و عملا از هر دری و از هر نکته ای میشه سخن گفت

و سخت

.به این دلیل که دقیقا هنوز هیچ نکته ای گفته نشده و از هر دری و از هر نکته ای میشه سخن گفت

.اینجا دقیقا همون جاییه که تداکس جوانان ایجاد می شه . جایی برای افرادی که هنوز در ابتدای مسیر راه هستن

 :به قول قدما

خشت اول گر نهد معمار کج

تا ثریا میرود دیوار کج

تدکس جوانان سیدنی 2016

رویداد های تداکس جوانان در سراسر جهان ، به نشست هایی گفته می شوند که تحت نظارت تد و توسط تیم های محلی و برای

.مخاطب نوجوان و جوان برگزار می شوند

در این رویداد ها معمولا سخنرانان که در بسیاری موارد  از خود جوانان یا نوجوانان انتخاب شده اند ، ایده های خود را با آدم ها

.در تمام رنج های سنی به اشتراک می گذارند

.ایده هایی که ارزش به اشتراک گذاشتن با دیگران را دارند

.این ایده ها طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند، اما به طور کلی باید یکی از زیر مجموعه های تکنولوژی  ، سرگرمی  طراحی باشند و از ترکیب حروف اول این سه واژه به زبان انگلیسی ، تد ساخته می شود