نامزد کردن سخنران

سخنران های مورد علاقه خود را معرفی و نامزد کنید

ثبت نام

ثبت نام برای شرکت در تداکس جوانان تهران

داوطلب شوید!

داوطلب شدن برای کمک در برگزاری رویداد

درباره TEDx


در راستای ایده های درخور نشر، TEDx یک رویداد منطقه ای و خودجوش است که مردم را برای نشر ایده های TED گونه دور هم گردآوری میکند.در TEDx ، پخش ویدئو های سخنرانی های TED و همچنین سخنرانی های زنده، مجموعا بارقه یک بحث عمیق و روابط تازه را در گروه های کوچک بوجود می آورد. رویداد های خودجوش و منطقه ای را به عنوان TEDx می شناسند. حرف انگلیسی x نمایانگر یک رویداد مستقل تحت لیسانس TED است.